MiskolcHotels.hu

Nem most ölhetett először? – El­ké­pesztő dolog de­rült ki a fel­rob­ban­tott ma­gyar nő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­ról

  2018 máj 20 / #hírek
Ször­nye­teg­nek, ör­dög­nek és gyil­kos­nak is ne­ve­zik azt a szí­nész­ként is is­mert be­fek­te­tőt, akit le­tar­tóz­ta­tott az FBI a ka­li­for­niai rob­ban­tás ügyé­ben. Tíz éve a fe­le­sége is fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött halt meg, és mint a Ri­post meg­írta, ked­den volt párja, egy 48 éves ma­gyar koz­me­ti­kusnő halt meg a rob­ban­tá­sos me­rény­let­ben a Ma­gyar Koz­me­tika nevű szép­ség­sza­lon­ban, a Los An­ge­les­hez kö­zeli Aliso Vi­e­jó­ban.