Jaj, ne! Véget ér Hosszú Katinka és Shane Tusup álomkapcsolata?

2017.12.28
Ta­lál­gat az or­szág, mi tör­tént Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup kap­cso­la­tá­ban. Egy biz­tos, va­lami nem stim­mel. Mi lett a nagy sze­re­lem­ből?

az eredeti hír itt elérhető