Csi­nos pin­cér­nő­ből lett ter­ro­rista to­borzó

2018.01.10
Sok­koló tör­té­net rázta meg a fran­ci­á­kat: egy 33 éves bre­tagne-i nő az Isz­lám Állam egyik leg­ha­té­ko­nyabb ka­to­ná­ja­ként re­mény­ke­dik abban, hogy ha­zája meg­bo­csát neki el­té­ve­lye­dé­séért.

az eredeti hír itt elérhető