A város címere

2011.09.26

A város mostani címerét a város pecsétjei alapján alkották meg 1909-ben.Miskolc város első pecsétlenyomata egy 1389. július 7-én kelt okmányon található, sárga viaszba nyomva.

Körirata kivehetetlen, címerképe liliomos koronával ékesített királyi fõ. E királyi fõ kiléte vitatott, Szent István neve azért merült fel, mert ő volt az avasi templom védszentje, viszont a liliomos korona Nagy Lajos királyunk személyére utal. 1433-ból való a következõ pecsétváltozat, ugyancsak sárga viaszban, ennek körirata „Sigillum Civitas Miskolcz”, ezen már szakállas a koronás fõ, feltehetõen Luxemburgi Zsigmond.

A fej mellett balról hold, jobbról hatágú csillag. Ennek másik változata is ismert amin a véset új, feltehetõen a megkopott régi helyett készült. Egy idõszakban a koronás fõ helyett egy szétvetett lábú alak volt a pecsétnyomat, majd Szent István király teljes alakja, aki kezeiben jogart és országalmát tart. Ezt a pecsétet 1687-ig használták, ezután jelenik meg a király alakja helyett egy hajdú egyik kezében szõlõfürttel, másikban búzaszállal.

1909-ben, amikor a város a törvényhatósági jogot megkapta, a címert az eddigi pecsétképek összevonásával alkották meg.
Miskolc város 30/1999. számú rendelettel módosított 1/1990. számú rendelete szerint a címer:
Álló csücsköstalpú pajzs vörös mezejében Szent István király mellképe látható bíbor ruhában, arany képekkel hímzett lilaszínû koronázópalástban, fején a szent korona, a fejet arany fénykorona övezi. Jobbjában arany királyi jogar, baljában ezüst kereszttel ellátott arany országalma. A pajzsra helyezett jobbra forduló koronás nyílt lovagi sisak dísze egy magyar hajdú, aranysújtásos kék dolmányban, oldalára kötött aranymarkolatú karddal. Jobbjában öt arany búzakalászt, baljában leveles arany szõlõfürtöt tart. A sisak takarója jobbról: vörös-ezüst, balról: kék-arany. Az arany arabeszkekre helyezett pajzsot jobbról befelé forduló, vörös nyelvét kiöltõ arany oroszlán, balról szintén befelé forduló, vörös nyelvét kiöltõ arany griff tartja.
Miskolc város zászlaja: Zászlórúdra erõsítve a hagyományos színû anyagból készült: vörös-sárga (vörös-arany) színû.
Miskolc város díszlobogója: Arany színû, szélein vörös farkasfogakkal díszített mezejében a város címere látható.